Documenten

 

De BSOS heeft een protocol opgesteld, waarin duidelijk staat omschreven hoe er op de verschillende aangesloten scholen wordt omgegaan en wordt gewerkt met schipperskinderen. Het doel van het werken met dit protocol is m.n. het scheppen van een veilige leef- en werkomgeving voor het schipperskind; met name in de groepen 3 en 4. Hieronder is een voorbeeldprotocol te vinden dat de BSOS-school kan gebruiken. 

Voorbeeld protocol schipperskinderen