Regelgeving

personele bekostiging

Ieder jaar wordt in de Staatscourant de ‘Regeling personele Bekostiging primair Onderwijs’ gepubliceerd.

BSOS-scholen kunnen aanvullende bekostiging aanvragen  op grond van artikel 39 (aanwezigheid schipperskinderen) en artikel 41 (trekkende bevolking). Met deze aanvullende bekostiging krijgen scholen de financiële ruimte om beleid te ontwikkelen ten aanzien van het onderwijs aan schipperskinderen.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de groepen 3 en 4 op de school klein te houden.