Zorgplan

In het zorgplan 2023-2027 staat beschreven hoe de LOVK de leerlingenzorg vormgeeft. Binnen dit zorgplan wordt gewerkt volgens verschillende protocollen en stappenplannen. Alle bijlagen die horen bij dit zorgplan zijn te vinden onder de knop Bijlagen bij het Zorgplan 2023-2027