Ligplaatsonderwijs

Wat is ligplaatsonderwijs?
Varende kinderen kunnen als waardevolle aanvulling op het onderwijs aan boord het ligplaatsonderwijs van het LOVK bezoeken. Ligplaatsonderwijs en afstandsonderwijs vormen samen een integraal onderwijssysteem. In een uitnodigende en inspirerende omgeving krijgen kinderen hier te midden van leeftijdgenoten, aangepast aan hun behoeften, onderwijs waar ook het samen spelen deel van uit maakt. Alle kinderen van het LOVK zijn op elk moment van de schooldag welkom en zullen een dag op school als een feestje ervaren. Vanuit de ligplaatsscholen wordt het onderwijs aan boord door de mentoren begeleid. De ligplaatsscholen bevinden zich in Dordrecht, Krimpen a/d IJssel en Werkendam.

Kanjertraining
Vanzelfsprekend ligt er een sterk accent op de goede omgang met elkaar. Pesten mag daarom niet voorkomen, even­min als agressief gedrag. Sinds drie jaar maken we gebruik van de Kanjermethode: een training om kinderen te leren om goed met elkaar om te gaan, grenzen te stellen, respect op te brengen voor elkaar en zichzelf. Bij de kanjertraining worden petjes gebruikt in vier verschillende kleuren die worden ingezet om het gedrag van kinderen bespreekbaar te maken. We mogen onszelf ‘Kanjerschool’ noemen.

School op Seef
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen in de school, maar ook iedere dag veilig door het verkeer naar school kunnen komen. Daarom geven wij niet alleen verkeersles uit een boekje, maar oefenen we met SCHOOL op SEEF ook in de praktijk. Iedere laatste vrijdag van de maand hebben we in Dordrecht een praktische verkeersles. Met de gemeente overleggen wij over knelpunten in de schoolomgeving Ook als ouder kunt u ons hierbij helpen. Kom zo vaak mogelijk lopend of op de fiets naar school als u met uw schip in de buurt ligt. Zo doet uw kind ervaring op in het verkeer. En hoe minder auto’s in de schoolomgeving, hoe overzichtelijker en veiliger deze is voor onze leerlingen. Als u wel met de auto naar school komt wilt u de auto dan op een veilige plek parkeren. Natuurlijk kunt u ook zelf met uw kind op pad gaan om te oefenen met oversteken of fietsen op de weg. Dat allemaal voor de veiligheid van uw kind en ons allemaal.

Ligplaatsscholen Het Zwanejong, Het Zwanenmeer en 't Zwaantje

Op de ligplaatsscholen Het Zwanejong, Het Zwanenmeer en 't Zwaantje wordt door LOVK-leerkrachten lesgegeven vanuit een christelijke identiteit. Op deze ligplaatsscholen wordt door de leerkrachten een specifieke relatie gelegd met de onderwijsleerpakketten SpelenderWijs en VoortVarend zodat onderwijs aan boord en op de ligplaatsschool elkaar blijvend versterken.

Kinderen zijn in overleg met de leerkracht welkom vanaf 3 jaar en 4 maanden tot het jaar waarin zij 7 worden en vormen met elkaar een heterogene groep. Het samen spelend leren in een uitdagende omgeving biedt volop gelegenheid om tot een brede ontwikkeling te komen.

Omdat bewegen voor jonge kinderen essentieel is voor hun ontwikkeling bieden we een veilige buitenspeelplek waar de kinderen naar hartenlust kunnen bewegen. Daarnaast worden gymlessen gegeven en worden zwemlessen gevolgd bij het lokale zwembad. Deze zwemlessen worden in kleine groepjes, op maat aangeboden (Dordrecht en Krimpen).

In het onderwijsaanbod op Het Zwanejong en Het Zwanenmeer hebben Engelse lessen en verkeerslessen een duidelijke plaats. Vanzelfsprekend wordt er ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Het Kijk-mij-eens boekje is een plakboekje dat ieder kind ontvangt bij het eerste bezoek aan Het Zwanejong, Het Zwanenmeer en 't Zwaantje. Bij elk bezoek wordt hierin een herinnering aan de dag gemaakt. Aan de hand van dit boekje met werkjes, liedjes en foto’s kan het kind over de schooldag vertellen. Het Kijk-mij-eens boekje stimuleert spelenderwijs de mondelinge taalvaardigheid en wordt een prachtige herinnering. Het is de bedoeling dat dit boekje bij elk schoolbezoek meegenomen wordt.

 

 

 

Lees verder over het Zwanejong...

Lees verder over het Zwanenmeer...

Lees verder over 't Zwaantje...

 

 

 

 

Adresgegevens Het Zwanejong:

Geldelozepad 46-48

3311 WE Dordrecht

078-6390280

Adresgegevens Het Zwanenmeer:

Boezemdreef 2

2922 BA Krimpen a/d IJssel

06-10990221 (ma en vrij-ochtend)

Adresgegevens 't Zwaantje:

Havenstraat 52

4251 BD Werkendam

ligplaatsschool Het Zwanejong in Dordrecht

ligplaatsschool Het Zwanenmeer in Krimpen aan den IJssel

ligplaatsschool 't Zwaantje in Werkendam